Kiadó Raktár Kiadó Telek Kiadó Telephely Eladó Raktár Eladó Telek Eladó Telephely
HU   |   EN

Tulajdoni lap..Olyan okirat, mely tartalmazza a Magyarország területén található ingatlanok adatait, a hozzá tartozó jogokat és a jogilag jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni. A tulajdoni lap ezeket az adatokat számítógépen kezelve tartalmazza (papíralapon csak a tulajdoni lap hiteles vagy nem hiteles másolatát kaphatjuk meg). Az ingatlan-nyilvántartásban minden ingatlant külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani. Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira figyelemmel (főként a társasházaknál) a tulajdoni lap - egymással összetartozó - tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként vezetendők 

A tulajdoni lap három részből áll, amelyeket római számokkal jelölnek. A részek korábbi elnevezései jól jellemzik azok tartalmát: tulajdoni lap, birtok lap, teher lap.                                                                                               

 A tulajdoni lap I. része az ingatlan következő adatait tartalmazza:

- a művelési ág és a művelés alól kivett terület elnevezése, alrészlet jele,

- a minőségi osztály, kataszteri tisztajövedelem,

- az épület fő rendeltetés szerinti jellege,

- utalás az ingatlan mindenkori tulajdonosát megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jogra,

- az ingatlan jogi jellege,

- a település neve, ahol az ingatlan fekszik,

- az ingatlan helyrajzi száma, fekvésének (belterület, külterület) megjelölése és területnagysága,

- belterületen – és amennyiben rendelkezésre áll – külterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) neve és a házszám (helyrajzi szám),

- ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adat,

- bejegyzés sorszáma,

- bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,

- törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,

- törölt bejegyzésre való utalás,

- kiegészítő szöveges bejegyzés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve annak jogosultjait, és az ingatlanra, valamint a jogosultakra vonatkozó tényeket tartalmazza:

- a bejegyzés sorszáma,

- a tulajdonost megillető tulajdoni hányad,

- a tulajdonszerzés jogcíme,

- tulajdonosi jogállás,

- a tulajdonos természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezés ténye; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezése, székhelye (telephelye),

- állami tulajdonban álló ingatlan esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet megnevezése vagy személy neve,

- a vagyonkezelő megnevezése, székhelye (telephelye), és a vagyonkezelői jogállás, a vagyonkezelő kezelésében lévő hányad vagy terület,

- bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,

- törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,

- törölt bejegyzésre való utalás,

- kiegészítő szöveges bejegyzés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó összes olyan jogot és tényt, amelyet az I. és II. részben nem rögzítenek.


RAKTÁRPIACI INFÓVásárlási tippek

Tippek, tanácsok kezdőknek és haladóknak a blogunk által megkérdezett profi ingatlanügyn&ou

Jótanácsok bérlőknek

Tippek, tanácsok kezdőknek és haladóknak a blogunk által megkérdezett profi ingatlanügynököktől.

Bemutatkozás

A raktarbank.hu Magyarország piacvezető raktár és ipari telek kereső portáljaként működik. Orsz&

Lokáció fontossága - eladó ingatlanok

    Az ipari ingatlan keresés esetében, – mint az ingatlanpiac más területein is – az ingatlan hely